Информация за спортните съоръжения на територията на община Чепеларе

Информация за спортните съоръжения на територията на община Чепеларе

Информация за спортните съоръжения на територията на община Чепеларе - завършени, в процес на ремонт и предстоящи към 1.09.2023г.

Изготвеният проект за „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в община Чепеларе“ предвижда ремонт на съществуващите спортни съоръжения над СУ „Васил Дечев“ (Гимназията) в гр. Чепеларе.

Ремонтът се състои в следното:

Условно спортната площадка е разделена на 4 зони. Зона 1 представлява комбинирано игрище за футбол, баскетбол и волейбол. Зона 2 е разделена на няколко сектора като в нея са вместени площадка за фитнес на открито, тенис на маса, маси за шах и табла на открито и сграда със съблекални със трибуни, включващи 40 места, разположени върху покрива на съблекалните. Зона 3 включва 2 тенис корта. Зона 4 представлява зрителски трибуни за наблюдение на игрите. Ще бъде ремонтирана и административната сграда.

В зоните 1 и 3 е предвидено да бъде изградена МНОГОПЛАСТОВА АКРИЛНА НАСТИЛКА. Това са т.нар. „бързи“ настилки, които заменят досегашния „шамот“ (мляна тухла), която при дъжд запушва отводнителните дренажи и изисква доста време и работа, за да бъде приведена настилката във вид за повторно използване. На „бързите“ настилки се играе много по-динамично. Освен това подръжката на настилка от „шамот“ е непосилна за една Община, а „бързата“ настилка от акрилно покритие не се влияе от атмосферните условия, дълготрайна е и е удобна за експлоатация и поддръжка.

Със същата спортна настилка ще бъде и зоната за фитнес на открито, а участъка около сградата със съблекалнята ще бъде настлана с цветни вибропресовани павета.

САМ ПО СЕБЕ СИ АСФАЛТЪТ НЕ Е ОСНОВА, ВЪРХУ КОЯТО ЩЕ СЕ СПОРТУВА, А ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА. Приоритетно по Света вече се използват тези многопластови акрилни настилки, с които предстои да се сдобие многофункционалната спортна площадка в гр.Чепеларе. Тази акрилна настилка не може да бъде изградена без ОСНОВА. АСФАЛТЪТ Е по – качествения материал за основа, който има изолационен ефект, постигнат с допълнителни добавки.

Надяваме се жителите на община Чепеларе да проявят търпение, защото до края на строителния сезон ще се радваме на едно съоръжение, на което ще се провеждат тренировъчни занимания и спортни събития.

Завършен е обектът за „Изграждане на трибуни към съществуващо игрище“ при СУ „Васил Дечев“, възстановен е тротоарът на ул. „Полк. Дичо Петров" и е поставен метален парапет.

Подаден е нов проект за финансиране за „Обновяване на многофункционална спортна площадка в с. Павелско".

Вирни се горе