Информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

Информация от Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението”

Във връзка с утежнената метеорологична обстановка и силното засушаване, предизвикано от високите дневни температури, което е предпоставка за възникване на горски пожари, както и Заповедта на Областния управител №ОК-03-02-113 от 29.03.2022г. за забрана паленето на открит огън, за периода от 01.04.2022г. до 30.11.2022г. е необходимо да се спазват следните мерки.

 Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горските територии.

 Забранява се паленето на огън на нерегламентирани места.

 Забранява се паленето на стърнища, сухи клони, растителни остатъци и битови отпадъци в близост до горските масиви.

 Не изхвърляйте неизгасени фасове, те могат да предизвикат пожар.

 Недопустимо е да изхвърляте стъклени бутилки и такива пълни с вода– дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

 С цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари обърнете особено внимание на машинно почистване при косене на тревата, включително и почистването на храсти.

 Обърнете внимание с какво играят децата когато са сами.

Който предизвика пожар носи административно-наказателна отговорност. Умисъл за палеж е целенасочено действие за подпалване на имущество, парцел земя или друг обект с цел да причинят щети. При пожари със значителна стойност нарушителя се наказва съгласно Наказателния Кодекс с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ГОРСКИ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

 ВИДИТЕ ЛИ ДИМ И ПЛАМЪЦИ УСЕТИТЕ ЛИ МИРИС НА ИЗГОРЯЛО, ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ!

 СЪОБЩЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112. БЪДЕТЕ КОНКРЕТНИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО СИ И РАЗВИТИЕТО НА ПОЖАРА.

 НАПУСНЕТЕ РАЙОНА В ПОСОКА ОБРАТНА НА ВЯТЪРА .

 АКО В БЛИЗОСТ ДО ВАС ИМА ЗАСТРАШЕНИ ХОРА, ИНФОРМИРАЙТЕ И ТЯХ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ОПАСНОСТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ИМ ПОМОГНЕТЕ.

 ПОКРИЙТЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО ПО ВЪЗМОЖНОСТ С НАМОКРЕНИ ДРЕХИ. ПРЕД НОСА И УСТАТА СЛОЖЕТЕ КЪРПА ИЛИ ПЛАТ.

 АКО СТЕ БЛОКИРАНИ ОТ ОГЪНЯ, ПОТЪРСЕТЕ ЕСТЕСТВЕНИ ПРЕПЯТСТВИЯ - ПЪТИЩА, ПОЛЯНИ, ДРУГИ ГОЛИ МЕСТА И РЕКИ. ПРИДВИЖВАЙТЕ СЕ ПРИВЕДЕНИ.

 АКО ЗАПАЛВАНЕТО Е В НАЧАЛНА ФАЗА МОЖЕ ДА ГО ЗАГАСИТЕ С ВОДА, ПРЪСТ ИЛИ ТУПАЛКИ ОТ ЗЕЛЕНИ КЛОНИ.

pojar

Вирни се горе