Информационна среща „Актуални възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност“ ще се проведе в Смолян

Информационна среща „Актуални възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност“ ще се проведе в Смолян

Община Смолян и “Европа Директно” Смолян организират информационна среща „Актуални възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност“, на която ще бъдат представени отворени програми по Плана за възстановяване и устойчивост.

Срещата ще се проведе на 27 юни 2023 г. в зала 247 на Община Смолян

ПРОГРАМА

17:00 Регистрация

17:15 Откриване. Встъпителни думи от “Европа Директно” Смолян и Община Смолян

17:30 Представяне на BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1 (инж. Атанас Йовков)

18:00 BG-RRP-4.024 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II ( Мария Боготлиева, Община Смолян)

18:30 Въпроси и отговори. Дискусия

Вирни се горе