Има положителни проби за африканска чума само при диви свине в Смолянско

Има положителни проби за африканска чума само при диви свине в Смолянско

Постоянната областна епизоотична комисия проведе заседание във връзка със зачестилите случаи на констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете

Постоянната областна епизоотична комисия (ПОЕК) проведе днес заседание във връзка със зачестилите случаи на констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете в нерегистрирани лични стопанства в страната. Заседанието откри областният управител Емил Хумчев. Присъстваха 13 членове на ПОЕК и зам.-областният управител на Смолян Явор Руженов.

Директорът на ОД “Безопасност на храните“ д-р Сава Бозуков представи актуална информация за епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете.

В Смолянска област от началото на 2022 година има положителни проби за АЧС само при диви свине.

На 04.01.2022 г., в района на „ДГС Златоград“ са обявени 4 бр. положителни проби, „ДГС Смолян“ – 5 бр., „ДГС Михалково“ – 2 бр., „ДГС Акад. Николай Хайтов“ – 2 бр., „ДГС Славейно“ – 1 бр. и в „ДГС Смилян“ – 2 бр. На 18.01.2022 г. в „ДГС Смолян“ е обявена 1 бр. положителна проба при диви свине.

На 02.02.2022 г. в „ДГС Широка Лъка“ е обявена 1 бр. положителна проба за АЧС, а на 14.02.2022 г. в „ДГС Смилян“ – 1 бр., „ДГС Славейно“ – 3 бр., в „ДГС Борино“ – 1 бр. и в „ДГС Михалково“ – 2 бр.

На територията на област Смолян няма положителни проби за АЧС в лични стопанства, от регистрираните 59 на брой в област Смолян. Няма и много голямо заселване с прасета в стопанствата. Дивите свине обаче са резервоар на заболяването и представляват опасност от заразяване на домашните, посочи д-р Бозуков.

Той направи кратка предистория на заболяването АЧС. След огнищата, възникнали в България, първоначално през лятото на 2018 г. и продължили през лятото на 2019 г., като по-голямата част от тях са открити в нерегистрирани стопанства за лични нужди (29 бр. стопанства от типа „заден двор“, включително два случая на мъртви прасета с неизвестен собственик), Централната епизоотична комисия е взела решение за тотална депопулация на тези стопанства чрез провеждане на превантивно клане във високорискови райони или в други райони по решение на областните управители. Тогава областната епизоотична комисия взе решение за депопулация на свинете в цялата област. В цялата страна депопулацията е извършена в 38 769 броя „задни двора“ и на практика се е премахнал целия сектор от този тип за период от една година. В област Смолян е извършена депопулация в 264 броя обекта от типа „заден двор“, които не са били регистрирани.

Членовете на ПОЕК обсъдиха заложените мерки в Плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта Африканската чума по свинете и набелязаха превантивни мерки.

Необходимо е да се осигурят условия за това, всички стопанства за отглеждане на свине за лични нужди, да бъдат регистрирани в информационната система ВетИс, като същевременно да отговарят на правилата за био-сигурност. Това означава, че след регистрацията ще подлежат на контрол от ветеринарните органи, посочи д-р Маргаритов от ОД“БХ“. Също така е необходимо да се осигури разширен надзор върху здравния статус на всички свине и прасета, които се отглеждат в стопанствата за лични нужди. Необходим е и редовен контрол за недопускане на нерегламентирани практики по отношение на транспортирането и търговията на животни.

Вирни се горе