Илия Годев: „Земеделското производство в нашия регион трябва да бъде пряко обвързано с туризма“

Илия Годев: „Земеделското производство в нашия регион трябва да бъде пряко обвързано с туризма“

Все повече туристи вече търсят местни продукти, при посещение на даден регион.

Развитието на туризма по горното поречие на река Арда е с устойчива тенденция. Регионът е с добър имидж и е разпознаваем, като една обща локация. „Проблем обаче може да създаде изпреварващия имидж и лекото изоставане в надеждността и качеството на предоставените услуги. Това е проблемът на човешкия ресурс“, каза секретарят на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ в село Смилян Илия Годев. „Ако в големите курортни места много бързо собствениците узряха, че собствеността трябва да се управлява професионално и за това е нужно образование и опит, в малките населени места все още битува разбирането „аз съм го направил за детето ми“. Да, ама детето нито има интерес да се развива в туризма, нито има нужното образование и като няма желание, няма как да натрупа и опит. Когато има прекъсване, това вече е предпоставка в бъдеще да има разминаване на очакванията на хората, които вече са идвали при нас и това, което ще получат в последствие“, според Годев.

Друг съществен проблем е, че все още не е обвързано земеделското производство с предлагането в туризма. Земеделската продукция в планинските райони е с много по-висока себестойност, а хората, които идват тук търсят точно това. За съжаление има и нормативни пречки за това. „Производители и доставчици на услуги по настаняване и хранене трябва непрекъснато да общуват по между си. Да се обяснява какви са продуктите, от къде идват, как се произвеждат. Обяснението трябва да стане лична кауза на всички - на собственици, на управители, на сервитьори, на планински водачи...В това отношение е много важно да съумеем от една страна да мотивираме хората, които имат интерес да предлагат и от друга страна хората, които вече работят в утвърдени обекти в сферата на туристическото предлагане. Ангажиментът за това районът ни да бъде разпознаван като място, което предлага освен красива природа и чист въздух, със всичките му условности през зимния сезон, и качествена храна, произведена по традиционен начин, трябва да е на всички не само на публичните субекти, но и на частните субекти в сферата на туризма“, категоричен е Илия Годев.

godev

Припомняме, че по време на първия фермерски пазар в #Смолян, един от основните организатори и земеделски производители от село #Смилян Банко Кичуков посочи, че земеделието е един отрасъл, който може да даде възможност на малки населени места да се развиват като предложат качествени продукти. „Така те ще имат стимул да отчитат продажбите, да излязат на светло. В други развити държави субсидията се изплаща на килограм продадена продукция, което е правилното, според мен“, заяви тогава Кичуков. Той сподели идея - в бъдеще, съвместно с представители на медиите, да се посещават местни ферми и стопанства, където да бъде показан процеса на отглеждане и производство на местни продукти. Така хората – потребители, ще имат представа каква е себестойността и качеството на даден продукт и защо цената му е по-висока.

banko

Вирни се горе