Икономиката на Европейския съюз ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022

Икономиката на Европейския съюз ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022

В зимната икономическа прогноза от 2022 г. се предвижда, че след значителна експанзия от 5,3 % през 2021 г. икономиката на ЕС ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022 г. и 2,8 % през 2023 г. През третото тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна равнището на БВП отпреди пандемията и се очаква всички държави членки да преминат този етап до края на 2022 г.

По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 3.7% през 2022 г. и 3.9% през 2023г.

Въпреки че още икономическата прогноза от есента на 2021 г. предвиждаше забавяне, то беше по-рязко от предвиденото, тъй като се увеличиха препятствията за растежа: по-специално, увеличаването на случаите на заразяване с COVID-19, високите цени на енергията и продължаващите смущения в доставките.

Растежът продължава да е обусловен от пандемията, тъй като много държави от ЕС изпитват затруднения поради съчетанието от повишен натиск върху здравните системи и недостиг на персонал поради заболявания, предпазни карантини или задължения за полагане на грижи. Трудностите в логистичното осигуряване и доставките, включително недостигът на полупроводници и някои метални изделия, също ще продължат да тежат върху производството поне през първата половина на годината. На последно място, но не и по важност, в момента се очаква цените на енергията да останат високи по-дълго време от очакваното в есенната прогноза, като по този начин ще окажат по-продължително влияние върху икономиката и по-голям инфлационен натиск.

Тази прогноза предполага, че натискът върху икономиката, причинен от настоящата вълна от инфекции, ще бъде краткотраен. Очаква се икономическата активност да се възстанови, също поради нормализирането на условията на снабдяване и отслабването на инфлационния натиск.

Прогнозата за инфлацията бе значително преразгледана в посока нагоре в сравнение с есенната прогноза. Това отразява въздействието на по-високите цени на енергията, но също така и разширяването на инфлационния натиск върху други категории стоки от есента насам. В България се очаква инфлацията да достигне 6.3% през 2022 г., след което да намалее на 3.9% през 2023 г.

Представителство на Европейска комисия в България

Вирни се горе