Игри на родолюбието в музея посветени на Трети март

Игри на родолюбието в музея посветени на Трети март

Солидни умения по история демонстрираха учениците от ПГИ „Карл Маркс“ в проведените днес в РИМ „Стою Шишков“, Игри на родолюбието. Те бяха посветени на Националния ни празник – 3 март. Според регламента на състезанието учениците бяха разделени на два отбора – Комити и Четници. Първият отбор включваше участници от 9 а клас, а втория – от 8 б.

Преди да открие състезанието, директорката на музея Валя Василева поздрави състезателите и посочи, че независимо от споровете дали да се празнува 3-ти март, историята е такава, каквато е и без да я коментираме трябва да я знаем. Бъдещето се гради върху научените уроци от историята. Само като свободни и горди хора ще запазим светлия стремеж на нашите предци към развитие и просперитет на милото ни Отечество и ще научим и вас, че българите сме народ достоен и съзидателен, каза още пред учениците Василева.

Целта на тези родолюбиви игри е учениците да обогатяват знанията си за видни български исторически личности, за значими събития в националната ни история, за културно-историческото наследство на Родопите и музейните богатства по емоционален и развлекателен начин. След оспорвана надпревара и много емоции, победител стана отборът на Четниците, а втори остана отборът на Комитите.

Участниците получиха награди. Грамоти бяха връчени на преподавателите от ПГИ Елмира Бонкалова- Косова, Светлана Костова и на секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ към община Смолян Сийка Алексиева. На събитието присъства и психологът на комисията Елена Бончева.

Игрите на родолюбието са по проект на РИМ „Стою Шишков“. Те станаха възможни благодарение на организаторите – музеят и МКБППМН към община Смолян.

Вирни се горе