ИГНАТ КОЛЧЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА ВТОРИ МАНДАТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

ИГНАТ КОЛЧЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА ВТОРИ МАНДАТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Игнат Колчев за втори мандат Административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян.

Съдия Колчев има над 25 годишен съдийски стаж, бил е председател на Районен съд – Смолян, заместник-председател на Окръжен съд – Смолян и председател на Административен съд – Смолян. Има заслуга за въвеждане на един от основните стандарти за прозрачно правосъдие – случайното разпределение на делата. Автор е на математическия модел за измерване тежестта на делата. Участвал е в обучение по съдебна администрация в Колежа „Уйлямс и Мери“ в Уйлямсбърг, Вирджиния и има множествво разработки в сферата на съдебната администрация. Участвал е в изграждането на дигитална информационна среда в съдебната система и е автор на техническото задание за създаване на деловодна програма.

Съдия Колчев бе избран безапелационно от членовете на Висшия съдебен съвет. Председателстващият на Съдийската колегия, съдия Георги Чолаков изрази становище, че той е изключително успешен административен ръководител, уважаван, амбициозен и толерантен човек. Членовете на Висшия съдебен съвет – Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Боян Магдалинчев изразиха възхищението си към неговите професионални и лични качества. В изказванията им бе подчертано, че съдия Колчев е обединяващ хората, открит и стойностен човек, от каквито хора системата има нужда. Подчертаха, че той е доказателство за положителната страна на опита и администратиния капацитет в един съд.

По време на изслушването съдия Колчев постави ясни и дългосрочни цели за надграждане на постигнатото, и мотивира изпълнението на краткосрочните цели през първия му мандат. Неговият слоган за вторият му мандат бе „Продължаваме напред като екип!“. Колективът на Административен съд –Смолян му пожела здраве и изрази безрезервната си подкрепа към съдия Колчев на кратка церемония.

Вирни се горе