Обявиха конкурс за вакантни длъжности в ОД МВР Смолян

Обявиха конкурс за вакантни длъжности в ОД МВР Смолян

Със заповед на Гл. секретар на МВР – рег. №8121К-13854/04.11.2023 г. е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Смолян на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

  • полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности;

  • младши автоконтрольор II - I степен - 2 (две) вакантни длъжности.

Информация за общите и специфични изисквания към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване, сроковете за подаване и етапите на конкурсната процедура, са описани в заповедта, която е публикувана на интернет страницата на МВР – конкурси за назначаване на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал.1, т.1 от ЗМВР, както и на страницата на ОДМВР Смолян.

Вирни се горе