ИАГ призовава българските ловци да бъдат отговорни и бдителни и стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча

 ИАГ призовава българските ловци да бъдат отговорни и бдителни и стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча

Груповият лов на дива свиня и ловът на местен дребен дивеч стартира на 1 октомври. Изпълнителна агенция по горите призовава българските ловци да бъдат отговорни и бдителни и стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов и за боравене с ловно оръжие.

Във връзка с превенцията за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, ловът на територията на цялата страна ще се провежда при задължително изпълнение на мерките за биосигурност и дезинфекция. Ръководителите на лова ще инструктират участниците за повишена бдителност и предприемане на нужните действия при установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение. Тъй като периодът все още е пожароопасен, стриктно трябва да се спазват противопожарните правила за недопускане възникването на пожари в горските и ловни територии в сраната, за опазване на гората и природата.

От Изпълнителната агенция по горите изразяват увереност, че българският ловец ще подходи с чувство на отговорност и разум във всяко свое действие по време на ловните излети, при спазване на закона, ловната етика и морал.

Вирни се горе