И Община Доспат се включва в инициативата „Да изчистим България заедно”

И Община Доспат се включва в инициативата „Да изчистим България заедно”

Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Под мотото „Играем чисто! България един отбор” за седма поредна година стартира „Да изчистим България заедно” – най-мащабната и успешна зелена инициатива у нас. Акцент в кампанията „Да изчистим България заедно” е Денят на голямото почистване, който тази година за първи път ще се проведе през есента – на 16 септември. В тази връзка Ви приканваме добросъвестно и отговорно да извършите оглед на района около Вашите жилища /градини/ и в оставащите дни до 16 септември 2017г. да организирате и изпълните необходимите практически мерки за цялостното почистване и облагородяване на прилежащите към обекта Ви терени. Всеки участник може да отбележи на Картата на кампанията на bTV Media Group, която е активна през последните две седмици преди Деня на голямото почистване мястото, което е почистил като качи снимка преди и след почистването, брой на доброволците в конкретната акция и площта, която е почистена.

При необходимост, по Ваша заявка можем да Ви окажем съдействие като предоставим торби за събиране на отпадъците и същите извозим до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Барутин. Нека заедно проявим съпричастност и грижа за опазване и поддържане на чиста и приветлива околна среда!

Общинска администрация Доспат

Вирни се горе