Христо Станчев връчи поздравителни адреси на смолянските самодейци за отличното им представяне ΧΙΙ Национален събор на народното творчество „Копривщица – 2022“

Христо Станчев връчи поздравителни адреси на смолянските самодейци за отличното им представяне ΧΙΙ  Национален събор на народното  творчество „Копривщица – 2022“

Заместник областният управител на Смолян Христо Станчев взе участие в регионален дискусионен форум на тема: „Читалищата - културни пространства за млади дарования“. Форумът се реализира със съдействието на Министерство на културата, областни и общински администрации, експерти РЕКИЦ "Читалища", регионални организации- РБ „Николай Вранчев“ , читалищни ръководства.

В хода на дискусионния форум се проведе междуинституционален диалог в подкрепа на читалищните дейности. Представени бяха реализирани иновативни практики с участие на младежка аудитория. Форумът завърши с концерт „Младежко творчество“ на младите участници, представили област Смолян в ΧΙΙ Национален събор на народното творчество „Копривщица – 2022“.

От името на областния управител на Смолян Стефан Сабрутев, Христо Станчев връчи на председателите на читалища поздравителни адреси за отлично представяне и популяризиране на родопския фолклор и област Смолян на ΧΙΙ Национален събор на народното творчество „Копривщица – 2022“.

Вирни се горе