Христо Станчев е назначен за зам.-областен управител на Смолян

Христо Станчев е назначен за зам.-областен управител на Смолян

Христо Станчев е назначен за зам.-областен управител на Смолян. Той е роден на 24.08.1964г. в гр. Мадан

Бакавалър е "Стопанско управление" -ВСУ"Ч.Храбър"-гр. Варна.

Има магистърска степен по "Стопански финансов контрол"-СА "Димитър А. Ценов"-гр. Свищов.

От 1992г. до 2018г. работи в сферата на застрахователния бизнес като експерт Общо застраховане" в ДЗИ, от 2004г. е главен директор ЗАД "Виктория", а от 20015г. е бил главен директор в ЗК "Дженерали застраховане" .

От 2018г. работи в частния бизнес, в сферата на международния транспорт. Христо Станчев не е партийно обвързан.

Вирни се горе