Хатим-тържество и прочит на Корана в с.Сопотот

Хатим-тържество и прочит на Корана в с.Сопотот

На 27.03.2022 г. в с. Сопотот, общ. Рудозем се проведе хатим-тържество, по случай прочита на Свещения Коран от Селина Рупецова, ученичка от местния коран-курс. Тя прочете сури от Свещения Коран, и заедно със съучениците й от коран-курса изнесоха богата поучителна програма.

Официални гости на тържеството бяха районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, имамът на гр. Рудозем и член на районния мюсюлмански съвет – Вахди Делихусев, председатели на мюсюлмански настоятелства от община Рудозем. Районния мюфтия поздрави участничката в хатима, нейните родители и преподавателят й Нихат Адемов. Насърчи децата да продължават да посещават целогодишния коран-курс, а родителите да подкрепят децата си. Прикани общността да се включи активно в предстоящата национална кампания за подпомагане на ислямското образование през месец Рамазан, за да има повече подобни радостни поводи в страната. Районния мюфтия отбеляза, че основен приоритет на мюсюлманско изповедание са коран-курсовете, което означава инвестиция в ислямските моралните ценности, които ще бъдат в полза на цялото общество. Програмата завърши с дуа отправена към всевишния Аллах за берекет и благополучие на мюсюлманската общност и обществото. От името на районното мюфтийство бяха раздадени подаръци на участниците в програмата, а родителите на Селина бяха приготвили курбан за всички гости на хатим-тържеството.

Вирни се горе