Групата съветници от КРОС представиха взетите решения на провелата се общинска сесия

Групата съветници от КРОС представиха взетите решения на провелата се общинска сесия

Беше прието предложението на КРОС за минимални данъчни ставки при различните екологични категории на МПС

Групата на общинските съветници от КРОС представиха пред журналисти приетите решение на Общинската сесия, провела се на 30-ти януари. С най-висок обществен интерес беше следен от гражданите на Смолян данък за МПС и дали ще бъдат приети предложените от кмета Николай Мелемов промени в Наредба 3. „Общественият натиск най-накрая беше взет предвид и се прие правилното решение. Първоначално направените предложения за повишаване на данъците, съответно ставките, които ги формират, отпаднаха”, заяви Кирил Хаджихристев, председател на групата председател на групата на общинските съветници на КРОС. На провелата се общинска сесия КРОС внесе предложение при изчисляването на данъка да бъдат заложени минималните законово определени ставки не само по отношение на имуществения компонент, но и по отношение на екологичните коефициенти. „На Наредба 3 не е направена оценка за въздействие как предложените увеличения на данъка ще се отразят на гражданите и общината. Затова настоявахме и двата компонента да бъдат с минималните стойности, заложени в Законът за местните данъци и такси”, добави Кирил Хаджихристев.

Например за лека кола с 74 kW, от 5 до 10 г., Евро 5 – по предишните предложения данък щеше да бъде 49 лева, а сега при минимални ставки е 36 лева. При сега приетите ставки лек автомобил с 177 kW, от 5 до 10 г., Евро 5 ще плаща данък от 254 лева вместо 477.9 лева по предходните предложения на Николай Мелемов.

План-сметката е основният финансов документ, важен за разходната част на бюджета на общината. „Предложената от общинската управа план-сметка за сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци не е реалистична”, смята Кирил Хаджихристев. От групата на КРОС са категорични, че не може да се приеме такса смет без да е приета план-сметка, която е основата за изчисляване на промилите за физическите и юридическите лица. „Има числа, които не можем да разберем и да получим обяснение. Такива са такса депониране, има една сума от 80 000 лева, планирани за разделното събиране на отпадъци, въпреки че общината има договор с фирма за тази услуга”, добави Хаджихристев. Общинските съветници се обединяват и приемат предложението на друг колега в план-сметката да бъде заложена сумата от 2 800 000 млн. лева – сумата, която общината събира всяка година от такса смет.

На Общинското заседание не се прие предложеното от КРОС увеличаване на заплатите на кметове на малките населените места. „Считаме, че един кмет има достатъчно големи отговорности, за които не е редно да получава минималната работна заплата в страната. Знаете при какви условия се намират и работят кметовете в малките села на област Смолян и за мен тяхното положение е на „ръба на оцеляването”, заяви Кирил Хаджихристев. Беше прието предложението на КРОС за минимални данъчни ставки при различните екологични категории на МПС

Групата на общинските съветници от КРОС представиха пред журналисти приетите решение на Общинската сесия, провела се на 30-ти януари. С най-висок обществен интерес беше следен от гражданите на Смолян данък за МПС и дали ще бъдат приети предложените от кмета Николай Мелемов промени в Наредба 3. „Общественият натиск най-накрая беше взет предвид и се прие правилното решение. Първоначално направените предложения за повишаване на данъците, съответно ставките, които ги формират, отпаднаха”, заяви Кирил Хаджихристев, председател на групата председател на групата на общинските съветници на КРОС. На провелата се общинска сесия КРОС внесе предложение при изчисляването на данъка да бъдат заложени минималните законово определени ставки не само по отношение на имуществения компонент, но и по отношение на екологичните коефициенти. „На Наредба 3 не е направена оценка за въздействие как предложените увеличения на данъка ще се отразят на гражданите и общината. Затова настоявахме и двата компонента да бъдат с минималните стойности, заложени в Законът за местните данъци и такси”, добави Кирил Хаджихристев.

Например за лека кола с 74 kW, от 5 до 10 г., Евро 5 – по предишните предложения данък щеше да бъде 49 лева, а сега при минимални ставки е 36 лева. При сега приетите ставки лек автомобил с 177 kW, от 5 до 10 г., Евро 5 ще плаща данък от 254 лева вместо 477.9 лева по предходните предложения на Николай Мелемов.

План-сметката е основният финансов документ, важен за разходната част на бюджета на общината. „Предложената от общинската управа план-сметка за сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци не е реалистична”, смята Кирил Хаджихристев. От групата на КРОС са категорични, че не може да се приеме такса смет без да е приета план-сметка, която е основата за изчисляване на промилите за физическите и юридическите лица. „Има числа, които не можем да разберем и да получим обяснение. Такива са такса депониране, има една сума от 80 000 лева, планирани за разделното събиране на отпадъци, въпреки че общината има договор с фирма за тази услуга”, добави Хаджихристев. Общинските съветници се обединяват и приемат предложението на друг колега в план-сметката да бъде заложена сумата от 2 800 000 млн. лева – сумата, която общината събира всяка година от такса смет.

На Общинското заседание не се прие предложеното от КРОС увеличаване на заплатите на кметове на малките населените места. „Считаме, че един кмет има достатъчно големи отговорности, за които не е редно да получава минималната работна заплата в страната. Знаете при какви условия се намират и работят кметовете в малките села на област Смолян и за мен тяхното положение е на „ръба на оцеляването”, заяви Кирил Хаджихристев.

По думите му този общински съвет продължава лековато да предлага важни за обществото решения.План сметката е нереалистична,гласуваните две точки промениха изцяло разходната част на бюджета,а приетият Правилник не е нов,а преработка на стария,коментира на среща с медиите днес Кирил Хаджихристев.

Разглеждането на проекто – бюджета на община Смолян за 2019 г. беше отложен за разглеждане на общинска сесия, насрочена за 6-ти февруари (сряда).

Разглеждането на проекто – бюджета на община Смолян за 2019 г. беше отложен за разглеждане на общинска сесия, насрочена за 6-ти февруари (сряда).

Вирни се горе