Грипната епидемия за област Смолян е отменена, без община Мадан

           Грипната епидемия за област Смолян е отменена, без община Мадан

В периода 28.01.2019г. – 03.02.2019г. в Смолянска област се отчита рязко снижение на заболяемостта от грип и ОРЗ. Регистрирана е заболяемост 121,60 на 10 000, което е средно ниво, обичайно за сезона, според метода на сентинелния надзор на грип и ОРЗ за нашия регион. На това основание Регионалният щаб за борба с грип и ОРЗ реши да се отмени грипната епидемия в област Смолян, считано от 05.02.2019г. Отменят се и противоепидемичните мерки в лечебните заведения.

Поради задържащата се по-висока заболяемост от грип и ОРЗ, по данни на общопрактикуващите лекари, в грипна епидемия остава само община Мадан. За лечебните заведения в общината са в сила въведените противоепидемични мерки, съобщи д-р Мими Кубатева, Директор на РЗИ Смолян.

Вирни се горе