График за срещи на мобилни екипи с жители и представители на местната власт от малки и отдалечени населени места през месец септември

 График за срещи на мобилни екипи с жители и представители на местната власт от малки и отдалечени населени места през месец септември

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец септември, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Смолян

село Левочево           08.09.2022 г.  10,00 часа

село Писаница          08.09.2022 г.  11,00 часа

село Хасовица           08.09.2022 г.  11,45 часа

Община Мадан

село Букова поляна   14.09.2022 г.  10,30 часа

село Буково                14.09.2022 г.  11,45 часа

Община Чепеларе

село Забърдо             20.09.2022 г.  11,00 часа

село Проглед             20.09.2022 г.   13,00 часа

Вирни се горе