График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Смолян в малките населени места през август

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Смолян в малките населени места през август

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Смолян в малките населени места през месец август 2021 г. През месец август 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Смолян мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и представител на РСПБЗН – Смолян, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На територията на община Смолян

с. Чокманово – на 11.08.2021 г. – 10:30 ч.

с. Смилян – на 11.08.2021 г. – 11:30 ч.

с. Могилица- на 11.08.2021 г. – 13:30 ч.

с. Арда – на 11.08.2021 г. – 14:30 ч.

На територията на община Златоград

с. Бурево – на 18.08.2021 г. – 11:00 ч.

с. Средец – на 18.08.2021 г. – 13:00 ч.

с. Изгрев – на 18.08.2021 г. – 14:00 ч.

с. Диманово – на 18.08.2021 г. – 15:00 ч.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Вирни се горе