ГОТОВ Е ГЕОЛОЖКИЯТ ДОКЛАД ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПИЛОН „РОЖЕН”

ГОТОВ Е ГЕОЛОЖКИЯТ ДОКЛАД ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПИЛОН „РОЖЕН”

Устойчивостта на 111-метровата конструкция ще е осигурена с пилотно фундиране
Готов е геоложкият доклад на терена, на който ще се извиси 111-метровият пилон "Рожен" за българското знаме в Родопите. Проучването е направено за да се изяснят инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на терена от екип специалисти ръководен от професор д-р инж. Георги Франгов - председател на секция “Минно дело, геология и екология” в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

През декември на мястото, в присъствието на представители на фондация „Наследсво в бъдещето” и редседателят и Симеон Караколев, бяха направени сондажи на дълбочина до 24 метра от теренната повърхност за вземане на земни и скални проби. Те са изследвани в специализирана лаборатория за определяне на физико-механичните показатели. На база резултатите фундирането на внушителния пилон ще е пилотно за да се осигури устойчивост на съоръжението. Стамотомановетоннте пилотите ще са на дълбочина повече от 17 метра в здраваа основа от мраморни скали (брекчи) .

”Отчитайкии геоложкия строеж, състоянието и състава на почвите и стоящите стоманобетонни пилоти ще гарантират стабилност на фундамента. Теренът е подходящ и от сеимичва гледна точка. След направата на строителния изкоп земната основа трябва да се приеме от инженер-геолог”, категоричен е професор д-р инж. Георги Франгов.

На база геоложкия доклад тази седмица започва цялостното финално проектиране на монумента на българското знаме. Внушителният пилон "Рожен" ще е с диаметри 3 метра при основата и 0,75 метра при върха. Конструкцията ще е от 12 секции с дължина от 8 до 12 метра, а общото тегло на коничния стълб ще е 55 тона. Знамето с площ от 1 110 квадратни метра, издигнато на 111 метра и ще символизира територията на България от 111 000 квадратни километра.

В основата на новия Паметник на Обединението ще бъде вградена капсула на времето за период от 111 години и плоча от мрамор, изобразяваща картата на България, с послания от 28-те административни области към бъдещите поколения.

Инициативата за изграждане на Паметника на Обединението е на Фондация „Наследство в бъдещето“. За да се реализира мащабният проект тече дарителска кампания. Организаторите се надяват в нея да се включат българи в страната и чужбина и монумента на знамето да се изгради с обединените усилия и помощта на всички наши сънародници.

Националната дарителска кампания „България заслужава!“ е под патронажа на президента на Република България Румен Радев. и е подкрепена от видни общественици, творци, спортисти, учени, успешни представители на различни професии.

Пълна информация за Национална дарителска кампания „България заслужава!“ може да се намери на www.pilon.rozhen.bg, като през сайта може да се направи и дарение за каузата. Набраните средства, както и дарителите – физически и юридически лица, се публикуват всяка седмица.

Вирни се горе