ГОРУБСО – Мадан приключва 2022 г. с над 8 милиона лева инвестиционна програма и близо 25 хил. тона произведен концентрат

ГОРУБСО – Мадан приключва 2022 г. с над 8 милиона лева инвестиционна програма и близо 25 хил. тона произведен концентрат

ГОРУБСО – Мадан успя да изпълни предвидената за 2022 г. инвестиционна програма за над 8 млн. лв., независимо от сложната икономическа ситуация, заяви пред БТА инж. Сергей Атанасов, директор на минното предприятие.

Годишното производство на метален концентрат е около 25 хил. тона, което е в рамките на обема на продукцията през предходната година.

Основните неблагоприятни фактори за рудодобивното дружество за 2022 г. са намалението на борсовите цени на оловото и цинка, нестабилните стойности на пазара на електроенергия и поскъпването на материали и суровини. Отделни доставчици повишиха цените на материалите с близо 50 процента, според данни на ръководството на ГОРУБСО. Негативно се отразява и поевтиняването на оловото и цинка, в отделни периоди през годината цените им са падали с около 20 на сто от планираните стойности.

През декември цените на оловото и цинка отбелязват тенденция на стабилизиране, което дава основания за по-оптимистични прогнози за 2023 г., уточнява инж. Атанасов. Според него инвестиционната политика на предприятието ще се запази и през 2023 г., тъй като ГОРУБСО – Мадан следва по-дългосрочни цели и в периоди на икономическа нестабилност ни следва да се спират инвестициите. Заплатите в минното дружество са увеличени през годината с 10 – 20 процента.

Вирни се горе