ГОРУБСО-Мадан приключи 2023 г. с рекордно производство на метален концентрат

ГОРУБСО-Мадан приключи 2023 г. с рекордно производство на метален концентрат

За ГОРУБСО-Мадан отминалата 2023 година беше трудна, но успешна, а дружеството отчита рекорден резултат при производството на метален концентрат, посочи в интервю за БТА инж. Сергей Атанасов, изпълнителен директор на ГОРУБСО-Мадан. Над 26 000 тона е произведеният концентрат, а предварителните разчети показват приключване на годината с известна печалба, независимо от ниските цени на металите.

Основните трудности за минното дружество са свързани със спад от близо 30 на сто на котировките на цинка на Лондонската борса за метали през последната година и половина, посочва инж. Атанасов. При предишни цени от над 3500 долара за цинка, стойността на метала сета пада до нива от 2400-2500 долара. По-стабилната цена на оловото обаче дава възможност на ГОРУБСО-Мадан да компенсира поевтиняването при цинка. Независимо, че беше трудна година, в която цените на металите бяха ниски, дружеството като цяло стои добре на пазара, смята изпълнителният директор. Той допълни, че в тези усложнени пазарни условия, предприятието оцелява благодарение на вложените през последните години крупни инвестиции в смяна на минния модел. Внедреният нов минен модел от ГОРУБСО-Мадан се определя от инж. Атанасов като технологична революция, тъй като в рудниците е доставено високопроизводително, по-ефективно и безопасно минно оборудване на световно ниво.

Инвестициите през изминалата година са около 4-5 млн. лв. Вложените средства за техника и прокарване на нови минни изработки са относително по-малко от предходни години, но директорът уточнява, че в тези сложни времена се инвестира в хората и в работни места. Средствата за заплати са увеличени през годината с над 20 на сто. Средната заплата в дружеството надхвърля 2300 лв., а от началото на 2024 г. се планира ново повишение, предаде БТА.

През последните години в Мадан се наблюдава завръщане към минната професия, смята инж. Атанасов. В партньорство с ГОРУБСО-Мадан в Професионалната гимназия в града са възстановени минните паралелки след близо 12 години. От гимназията годишно излизат над 10 минни специалисти, а и близо 40 млади инженери са назначени в рудодобивното предприятие. Част от тях са стипендианти на ГОРУБСО-Мадан по време на университетското си обучение.

От дружеството уточняват, че са подписани допълнителни споразумения в Министерството на енергетиката към договорите за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми за площите "Петровица-запад" и "Бориева-изток". С тези споразумения срокът за търсене и проучване се удължава с още 2 години. При доказване на рентабилни геоложки запаси в двете площи, от минното предприятие ще преминат към процедура за получаване на концесия за рудодобив от и от двете. Бизнес планът за тези площи включва разкриване на още 60-80 работни места.

Вирни се горе