Горски инспектори конфискували 6 каруци, 1 моторен трион, 3 ловни уреда и боеприпаси при 3 674 проверки

Горски инспектори конфискували 6 каруци, 1 моторен трион, 3 ловни уреда и боеприпаси при 3 674 проверки

Конфискувани са 6 каруци, 1 моторен трион, 3 бр. други инструменти за дърводобив, 3 бр. ловни уреда и боеприпаси при извършени 3 674 проверки през септември, информират от Южноцентрално държавно предприятие в Смолян.

За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са съставили 21 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите и 1 акт по Закона за лова и опазване на дивеча. На обособените временни контролни горски пунктове, с цел проверка на законността на транспортираната дървесина, не са констатирани нарушения.

Проверени са 1 744 обекти за добив на дървесина, като приоритетно са извършвани проверки в насаждения, в които се извеждат възобновителни сечи и сечи в насаждения с над 80-годишна възраст. Проверени са още 1 247 превозни средства, 295 ловци и 388 други физически лица. Общото количество на незаконно добита дървесина от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е в размер на близо 28 куб.м.

Вирни се горе