МВР: Горимите отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смет

МВР: Горимите отпадъци да се  изхвърлят в  контейнерите за смет

С настъпването на пролетта и повишаването на дневните температури много хора ще започнат почистването и хигиенизирането на жилища, тавани, мазета, дворове, градини, вилни имоти, складове, земеделски земи от горими материали и отпадъци като клони, суха трева, листа, фураж и др.

Голяма част от населението не спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и не обръщат достатъчно внимание на това. Безконтролно и неорганизирано палят огньове, предизвикват не малко пожари в жилищните домове, стопански и други постройки, дворовете и горите, а също застрашават човешки живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари.

От решаващо значение за недопускането на пожари през този период е отношението на хората към тази задача. Нужно е всички да разберат голямата отговорност, която носят, да спазват най-съзнателно и точно противопожарните изисквания при пролетното почистване.

За целта, съветваме горимите отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смет.

Да не забравяме, че от 03.04.2023г. до 30.11.2023г. започва периода на пожароопасния сезон в горските територии в Област Смолян, обявен със Заповед № ОК-03-02-88/01.03.2023г. на Областния управител на Област Смолян. Съгласно която по време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горските територии.

Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200лв. до 2000лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление.

Вирни се горе