Годишнина от началото на Руско-турската освободителна война

Годишнина от началото на Руско-турската освободителна война

На 27 юни 1877 г. (15 юни ст. ст.) руски войски, командвани от генерал Михаил Драгомиров, построяват мост през Дунав при Свищов и започват пресичането на реката. В района няма значителни османски сили и централното командване нарежда на ръководена от Осман паша 15 хилядна част да се отправи натам и да се укрепи в близкия Никопол. Руското командване разделя частите, прехвърлени при Свищов, на Западен (35 000 души) и Източен отряд (45 000 души), като по-малка част от 12 000 души, командвана от фелдмаршал Йосиф Гурко и включваща българското Опълчение, е изпратена напред към проходите в Стара планина, важни за маневрирането на двете армии. На 7 юли части от предния отряд влизат в Търново и на 14 юли преминават Балкана през Хаинбоаз. На 19 юли е установен контрол над Шипченския проход, особено важен за връзките между Северна и Южна България. Гурко завзема прохода, след като османските войски там се изтеглят, въпреки че са отблъснали няколко атаки. Там е сформиран нов Южен отряд, който първоначално наброява около 20 000 души, а през август достига до 45 000. С това пътят за настъпление към Цариград е открит и Гурко дори превзема Стара Загора, но наличието на значителни османски сили в Северна България не позволява такава офанзива. На 16 юли Западният отряд успява да превземе Никопол, което принуждава придвижващият се натам Осман паша да се отправи към Плевен. По-малко от 24 часа след пристигането му там първите руски сили нападат града. Осман паша организира успешно защитата и отблъсква две руски атаки с огромни жертви от руска страна (20 и 30 юли). Руско-турската война от 1877-1878 г. е война между Русия и Османската империя, и е десета между двете империи в Кишинев, където руският император Александър II подписва манифест. Военните действия завършват на 31 януари 1878 г. (19 януари ст. ст.), когато в Одрин е подписан протокол за приемане на “Предварителни основания на мира” между Русия и Турция. На 3 март 1878 г. (19 февруари ст. ст.) в с. Йешилкьой (Сан Стефано), на 12 км от Цариград е подписан мирният договор между Русия и Турция, известен като Санстефански мирен договор.

Вирни се горе