Годишнина от излизането на списание "Родопи" отбелязва читалището в Устово

Годишнина от излизането на списание "Родопи" отбелязва читалището в Устово

Читалищната библиотеката "Димитър Македонски "към Народно читалище „Кирил Маджаров – 1866 кани да разгледате изложбата посветена на 20 години от излизането на бр. 1 на списание "Родопи". Издание на ВСУ "Черноризец Храбър" - филиал Смолян и Областна администрация.

През 2002 г. с решение на ръководството на ВСУ, филиалът в Смолян започва да издава отново периодичното издание с разрешението на неговия дългогодишен редактор големият български писател Николай Хайтов.

Списание "Родопи " засяга икономически, политически и културни теми и интересът към него нараства все повече, както в региона, така и в цялата страна. То е съвместно издание на ВСУ "Черноризец Храбър" и Областната управа.

През годините главни редактори на списанието са били - проф. д. ик. н. Димитър Филипов, проф. д-р на ик. н. Йосиф Илиев, проф. д-р Тилчо Иванов, доц. д-р Станислав Коев, доц. д-р Христо Гиневски , който е дългогодишен председател на Народно читалище "Кирил Маджаров - 1866". Научните му интереси са насочени към българското възраждане, както и към новата история на България и Родопите. Преподавател във ВСУ - филиала в Смолян по стопанска история, езикова култура, краезнание, автор е на редица монографии, научни трудове за нашия край.

Настоящият главен редактор е доц. д-р Анелия Пържанова. Зам. Гл. ред. Таня Марева.

Членове: д-р Тодор Згуров, д-р Момчил Караиванов, Зоица Начева, доц. д-р Георги Митринов, проф. Венелин Кафеджиев, Александър Маринов, доц. Младен Тонев, проф. Никола Лютов, проф. Желязко Стоянов, Димитър Севов, доц. Никола Приморски, Валери Станков, Андрей Печилков, доц. Елена Николова, Иван Бунков, Петър Хаджинаков, Илия Марковски, Валери Станков, Никола Гигов, Петър Харадинов имена свързани със списанието през годините.

На страниците на сп. "Родопи" намират място редица обществено значими теми, въпроси, проблеми, разглеждат се и иновативни идеи за развитие, споделят се и актуални политически и успешни решения от страна на местните власти, бизнеса и гражданското общество, съизмерими с европейските и световни тенденции.

Може да се разгледат както новите броеве, така и колекция на списанието от 1966 г. до момента. Материалите, поместени в по-старите издания на "Родопи" са свързани с живота и бита на хората, техния говор и песни, за старинните обичаи, за наследените от миналото архитектурни и културни паметници, за родопските юнаци, хайдути, пламенните революционери, както и хумор, отзиви за книги, художествени изложби и др.

Източник:Народно читалище „Кирил Маджаров – 1866

Вирни се горе