Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Смолян

Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Смолян

За първа година, под егидата на областния управител на област Смолян Емил Хумчев, стартира процедура по номинация за годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Смолян.

Основната цел на присъждането на наградата е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на подобряване на условията на труд в област Смолян.

Право да номинират имат работодателски организации, синдикати, работници и служители в предприятия, фирми и институции, неправителствени организации и медии на територията на област Смолян.

Право да участват в конкурса имат всички фирми в сферата на производството, услугите, както и институции на територията на област Смолян в сектор административна дейност.

Номинациите са в следните категории:

Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите

Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд

Въведена иновация в подобряването на условията на труд

Кандидатстването е по сектори (производство, услуги и административна дейност), като по същия начин ще се извършва и класирането от Областния съвет по условия на труд и последващото награждаване.

Срок за представяне на писмените предложения (номинации), в свободен текст: до 00:00 часа на 10 март 2022 г., в секретариата на Областния съвет по условия на труд – област Смолян, по електронната поща на Областна администрация –Смолян: e-mail: governor@region-smolyan

Церемонията по награждаването на класираните в конкурса „Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Смолян“ за 2021 година, ще се състои на 28 април – Световен ден на безопасност и здраве при работа.

Вирни се горе