Глобиха родители и настойници на непълнолетни, били в дискотека посред нощ

Глобиха родители и настойници на непълнолетни, били в дискотека посред нощ

Със заповед на директора на ОД МВР – Смолян старши комисар Николай Димов продължава провеждането на специализирани полицейски операции за контрол по спазване на режима за присъствие на малолетни и непълнолетни лица в питейните заведения, на обществени места, осигуряване на обществения ред на територията, обслужвана от РУ– Смолян.

Само в гр. Смолян са установени пет непълнолетни лица, пребиваващи в нощен клуб – дискотека около 03.00 часа на 27 срещу 28 май 2016 г. Уведомени и извикани са родителите на установените непълнолетни лица, след което са предадени на тях. Образувани са общо седем административни преписки, от които пет на родителите, като на едно от децата е съставен акт на настойниците му – баба и дядо, тъй като родителите му не са в страната.

Служителите на РУ-Смолян са съставили един акт по наредбата на община Смолян на охранителя на нощното заведение, както и на управителя на същото заведение.

По време на нощните проверки е извършен контрол и ефективно противодействие на разпространението на наркотични вещества;

− Проверки са осъществени за спазване на забраната за продажба на алкохол на малолетни и непълнолетни лица;

− Контрол по спазване на наредбите на общинските съвети по опазване на обществения ред и безопасността на движението, съобразно възложените правомощия на МВР;

− Проверки по създадената организация за гарантиране на сигурността на посетителите в питейните заведения от собствениците и съдържателите им.

− Засилен контрол по спазването на разпоредбите чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Реализираните полицейски операции са проведени с цел превенция върху противообществени прояви, хулиганства, побои и други деяния, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение на обществени места и тя ще продължава да бъде осъществявана.

Вирни се горе