Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

На професионалния празник на българският библиотекар – 11 май, в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ бе връчена Годишната награда „Йорданка Вълчева“.

Наградата е учредена от Областна администрация - Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и се връчва ежегодно за постижения през предходната година в две категории - „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“. Тя е стимул и оценка за работещите в сектора на библиотечното дело на територията на област Смолян.

С годишната награда „Йорданка Вълчева“ в категория „Библиотека на годината“ бе удостоена библиотеката при НЧ „Прогрес - 1939“, с. Старцево, община Златоград. Тя разполага с библиотечен фонд от 11 хиляди единици и обслужва 150 читатели от различни възрасти, като 60% от тях са деца до 14 годишна възраст. На разположение на ползвателите са осем компютъра. Библиотеката е културно средище и притегателен център за населението, благодарение на организираните и проведени културни събития и инициативи, отбелязани бележити дати и др. Читалищната библиотека служи и като информационен център, място където се предоставя информация за селото и региона, а също така се издирва, съхранява и предава на поколенията знания за родния край, за миналото и традициите. Благодарение на финансиране чрез проект към Министерство на културата, а също така и дарители е осигурена нова литература. През 2022 г. е закупен програмен продукт АБ и по-голяма част от фонда е въведен в електронен каталог. Дейността на библиотеката е насочена в полза на читателите.

В категория „Библиотекар на годината“, годишната награда „Йорданка Вълчева“ бе присъдена на Емилия Бабачева - библиотекар в библиотека при НЧ „Светлина - 1938“, гр. Неделино. Бабачева работи в читалищната библиотека от 2011 г. Спомага за развитието и утвърждаване на библиотеката като културен център, желано място за литературни четения и презентации. В професионалните си изяви показва висок професионализъм, креативност и иновативност. Благодарение на Емилия Бабачева през 2019, 2021 и 2022 г. са изготвени и реализирани проекти „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“, в следствие на което в библиотеката са постъпили 318 книги на стойност 3 213,84 лв. Бабачева провежда редица онлайн инициативи и конкурси, лятна занималня, тематични изложби, посветени на бележити дати, клубове по интереси и др.

Георги Кисьов - Главен секретар на Областна администрация връчи грамотите и предметните награди на носителите им.

На тържествената церемония по връчване на годишната награда „Йорданка Вълчева присъстваха Георги Кисьов - Главен секретар на Областна администрация, Марин Захариев - заместник-кмет на община Смолян Марин Захариев, официални гости, библиотечни специалисти, приятели на Регионална библиотека „Николай Вранчев” - гр. Смолян и др.

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов връчи годишната награда „Йорданка Вълчева“

Вирни се горе