Главния секретар Георги Кисьов участва в годишна среща на тематичната мрежа „Бавни Бобови“ към Слоу Фуд Интернешънъл

Главния секретар Георги Кисьов участва в годишна среща на тематичната мрежа „Бавни Бобови“ към Слоу Фуд Интернешънъл

Главния секретар на Областна администрация Смолян Георги Кисьов участва в конференция на тема „Протеиновият преход и интелигентни стратегии за териториално развитие и туризъм“ в рамките годишна среща на тематичната мрежа „Бавни Бобови“ към Слоу Фуд Интернешънъл.

В срещата участват още експерти от централата на Slow Food Internationalв Бра, Италия, вицепрезидентът на Global Bean - г-жа Лиза Хофман, производители, експерти и изследователи, членове на мрежата „Бавни бобови“ от Италия, Албания, Молдова, Румъния, Латвия и Република Северна Македония, председателят на Слоу Фуд-България - доц. д-р Десислава Димитрова, съветника по въпросите на земеделието и прилагането на ОСП в Европейския парламент - Георги Събев, производители от Родорите, от общностите на Слоу Фуд в България, на МИГ и МИРГ от Родопите.

Участниците в проявата се запознаха с новите тенденции в производството на храни в контекста на зеленият преход в икономиката и здравословното хранене, с възможностите за подкрепа на микро и малките производители да участват в обществени поръчки за доставка на храни за училища, детски градини и социални услуги, управлявани от общините и с европейската Директива за зелени обществени поръчки и как нейното прилагане в националното законодателство може реално да насърчават потреблението на местно произведени храни и продукти. Вторият важен акцент в програмата на конференцията бе темата за интелигентните селища в (Smart villages) - как чрез прилагане на интелигентни стратегии чрез дигитализация и социално-икономически иновации селищата извън градските центрове да предлагат качество на живот и услуги като тези в градовете.

Организатори на събитието са НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“- Смилян, Кметство - с. Смилян и Слоу Фуд - България, в партньорство с Община Смолян и Слоу Фуд Интернешенъл.

Изборът на домакин на този международен форум извън Италия е признание за дългогодишните усилия на Смилян, подкрепяни от Община Смолян, да популяризира традицията на отглеждането на смилянския фасул като част от био-културното наследство на общностите в района на Горното поречие на река Арда, превръщайки го в разпознаваем гастрономически продукти в емблема на кулинарията в смолянския регион, с който се идентифицират Родопите.

Срещата ще продължи на 24 и 25 юни с двудневно изложение-базар „Чиста храна за нас и нашите деца“ в с. Смилян, в който с щандове ще вземат участие производители на органични храни и продукти. Щандовете ще бъдат разположени в парковото пространство пред Кметство - с. Смилян и читалището. Базарът ще включва щандове на производители на храни от сектори "Растениевъдство" и "Пчеларство", култивирано отглеждане на билки и производители на сладка от култивирани и диворастящи горски плодове, мляко и млечни продукти. В дните на базара са предвидени кулинарни демонстрации на Професионалната гимназия по туризъм - Смолян и професионалните готвачи Снежана Орлова от Смолян и Златко Дончев от Ивайловград. Ще има демонстрация на приготвяне на трахана и на сапуни с натурални масла, образователни беседи и . приложно ателие за деца „Направи свое ястие от семена на фасул и бобови варива“.

Вирни се горе