ГКПП „Златоград-Термес“ е отворен!

ГКПП „Златоград-Термес“ е отворен!

Само две седмици след срещата между Събев и Караманлис, ГКПП „Златоград-Термес“ бива отворен

Това е една история за загърбването на политическите различия и заместването им с екипна работа и обединение около общи цели за развитието на област Смолян. Нека споделим с вас какво успяхме да постигнем!

След двегодишна пауза, днес беше отворен ГКПП „Златоград-Термес“. Добрата новина дойде само две седмици след срещата на двамата транспортни министри на България и Гърция- Николай Събев и Константинос Караманлис в София, която се състоя на 24.03.2022 г.

Екипът на коалиционното правителство в Смолян, в лицето на Камбарев, Хумчев, Маринов и Руженов, си поставиха за цел да отворят двата ключови гранично-пропускателни пункта в област Смолян. Приоритетен бе ГКПП „Златоград–Термес“, поради факта, че вече веднъж е функционирал и има по-големи шансове да се отвори по-бързо. ГКПП „Рудозем-Ксанти“, от друга страна, е също толкова важен, но по-времеемък проект, който следва да се реализира в бъдеще от гръцка страна. Въпросът за отварянето на двата гранично-пропускателни пункта бе поставен от Камбарев още през януари, когато коалиционният екип на Смолян гостува в Ксанти. Благодарение на адв. Ивайло Турналиев (сътрудник на Михал Камбарев) и адв. Апостолос Хадзитаматис (партньор на Турналиев), на 31.01.2022г. беше организирано посещение на областния управител на Ксанти и областния управител на цялата префектура – Източна Македнодия и Тракия. На срещата областният управител на Смолян Емил Хумчев, народният представител Михал Камбарев и кметът на Златоград Мирослав Янчев успяха да създадат контакти и да дефинират общи цели между двете страни.

Отляво надясно:

  1. Партньорът на адв. Турналиев – Апостолос Хадзитаматис

  2. Димитриос Касапидис – поддръжка пътища

  3. Явор Руженов – зам. областен управител на Смолян

  4. Михал Камбарев – народен представител от ПП

  5. Зарко Маринов – народен представител от ДБ

  6. Костас Кортидис – зам. областен управител на периферията и областен на Ксанти

  7. Емил Хумчев – областен управител на Смолян

  8. Мирослав Янчев – кмет на Златоград

Вирни се горе