ГКПП „Рудозем-Ксанти“ няма да бъде отворен и през 2023 г.

ГКПП „Рудозем-Ксанти“ няма да бъде отворен и през 2023 г.

Областният управител Стефан Сабрутев взе участие в заседанията на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България

Областният управител Стефан Сабрутев взе участие в заседанията на Съвместния комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020" и Комитетът за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG VI-A Гърция-България 2021-2027” в гр. Солун.

Областният управител се запозна на място и с напредъка по строителството на пътя Димарио - ГКПП „Рудозем-Ксанти, който посети в края на миналата година.

Той бе придружен от Момчил Караиванов, директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация и ръководител на Проекта за изграждане на граничния пункт.

Стефан Сабрутев се срещна с гръцките партньори от ЕГНАЯ ОДОС в централния им офис в гр. Солун. От гръцка страна в работната среща взеха участие С. Сакос и И. Волиотис от строителната дирекция, както и Р. Ментизи, К. Пападопулу и А. Томайду от дирекция „Финансиране“. При проведените разговори бе констатирано, че за необходимостта за укрепване на двата свлачищни участъка на обект Димарио - ГКПП „Рудозем-Ксанти“, гръцките партньори са в процес на финализиране на финансирането, но не са спазени предварителните индикативни срокове за обявяване на процедурата до края на 2022 г. За обект Димарио - Меливия се очаква в скоро време да има произнасяне на съда за Правната процедура. Всичко това усложнява ситуацията относно отварянето на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ през 2023 г., което е ключов индикатор за Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020".

На заседанието на Съвместния комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020" Стефан Сабрутев заяви, че Областна администрация - Смолян е успяла да изгради в срок ГКПП „Рудозем-Ксанти“. Агенция „Митници“ и ГД „Гранична полиция“ са провели конкурси и са назначили служители. Той подчерта, че съгласно Спогодбата за отваряне на три нови гранични пункта и изграждането на подходната инфраструктура към тях, закъснението за отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е с 25 години.

Уверенията, които бяха дадени на срещите са за ангажиране на високо ниво от страна на двете правителства за предприемане на необходимите стъпки за гарантиране завършването на гръцкия участък и отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ през 2023 г. Ще бъде сформирана и съвместна работна група, която да следи ежемесечно, на място, напредъка на обекта Димарио - ГКПП „Рудозем-Ксанти“. През настоящия месец ще бъде направена първата инспекция от работната група.

На заседанието на Комитета за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция-България 2021-2027” бе потвърдено финансирането в размер на 14 465 178 евро, необходимо за завършване на последният участък от Главна пътна комуникация – Смолян - ГПК "Смолян" п.в. Юг - Топливо кв. „Устово“ от км 0+000 до км 2+520 - четвърти етап, област Смолян.

През месец ноември 2021 година на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за определяне приоритетните инфраструктурни обекти по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция-България 2021-2027”, след изричното настояване на областния управител Стефан Сабрутев, този обект бе включен като стратегически пътен проект по приоритет „Свързаност“.

Съвместната работа по този обект, както и по цялото направление на път II-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, ще продължи и в бъдеще, благодарение на доброто взаимодействие на Областна администрация - Смолян с Агенция „Пътна инфраструктура".

gyrcia

Вирни се горе