“Футболът е всички!”

“Футболът е всички!”

Новосформиращия се женски футболен отбор, набира желаещи да се докоснат до магията на най-великата игра от съответните набори:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017г

За допълнителна информация може да позвъните на съответните телефонни номера:

0876557739 - Божидар Шуманов- Председател на УС

0877910531 - Адриан Сюрджиев- треньор UEFA-C

Вирни се горе