ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА МАГИСТРИ

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ   ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА МАГИСТРИ

От 7 септември 2021 г. стартира приемът на документи за обучение в магистърски програми за учебната 2021/2022 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”. Обявените магистратури са в няколко професионални направления: Физични науки; Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника и  Педагогика на обучението по… За база Смолян прием се осъществява по специалности: „Автомобилна техника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електроенергийна ефективност“, „Информационна сигурност“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование степен „Бакалавър“ или „Магистър“. Продължителността на обучението зависи от професионалното направление, което са завършили кандидатите. Подробна кандидатстудентска информация може да се намери на специализирания сайт на факултета http://pu-ftf.eu/, в кандидатстуденския справочник, публикуван на сайта на Пловдивския университет или на място в базите в гр. Смолян или Пловдив.

Срокът за подаване на документи е от 07.09. до 08.10.2021 г. Желаещите да се обучават по специалностите, предлагани в база Смолян, трябва да подадат документи в сградата на Факултета в гр. Смолян, намираща на ул. „Дичо Петров“28, Учебен отдел, каб. 202.

Вирни се горе