Фотоволтаици, термопомпи, климатици и уреди с пелети ще заменят стари печки на 1900 домакинства в Смолян

Фотоволтаици, термопомпи, климатици и уреди с пелети ще заменят стари печки на 1900 домакинства в Смолян

Община Смолян изпълнява втори проект за замяна на замърсяващите атмосферния въздух стари отоплителни уреди с твърдо гориво, съобщиха за от Община Смолян, предаде БТА. Предвижда се на над 1900 домакинства в общината да бъдат предоставени безплатно термопомпи, климатици, уреди с пелети, а за енергийно бедни жители ще се осигурят фотоволтаици.

Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян – фаза 2“ се финансира от програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 20,3 млн. лв. Това е втори проект на Община Смолян с европейско финансиране за замяна на замърсяващите отоплителни уреди. При първия бяха демонтирани 2864 стари печки, камини, котли с твърдо гориво, заменяйки ги с климатици и уреди с пелети. Вторият проект предвижда осигуряване на 244 термопомпи, 2900 климатика, 576 печки и котли с пелети. Обявените обществени поръчки по проекта са на етап избор на изпълнител.

В резултат на прилагането на първия етап от замяна на старите отоплителни инсталации, замърсяванията на атмосферния въздух на Смолян с фини прахови частици значително намаля. През 2023 г. Смолян бе в допустимите норми по отношение на показателите средногодишна стойност на замърсяване с фини прахови частици и брой дни с наднормени стойности.

Вирни се горе