ФОТОАРХИВЪТ НА МУЗЕЯ В СМОЛЯН ОЖИВЯВА

ФОТОАРХИВЪТ НА МУЗЕЯ В СМОЛЯН ОЖИВЯВА

Проектно предложение на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“ беше одобрено за финансиране от Национален фонд култура по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Във Фотоархива на музея, наброяващ над 100 000 картотекирани негативи, диапозитиви, кинофилми и видеокасети, се съхраняват кадри, запечатали различни моменти от обществения живот и културно-историческото наследство на Средните Родопи и такива, създавани в резултат на пряката музейна работа – провеждане на археологически разкопки и специализирани музейни експедиции, уреждане на експозиции, музейни изложби, конференции, срещи и др.

Проектът „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“, целящ цифровизиране и дигитализация на мащабния фотоархив на музея, който понастоящем е неизползваем, вече е в процес на реализация. Едно голямо музейно богатство, събирано десетилетия, се нуждае от възстановяване и ново развитие на базата на съвременни материали, средства и способи. Проектът осигурява необходимото оборудване за дигитализиране на фотоленти и диапозитиви, както и създаване на визуална база данни за управление на дигитализираните продукти.

Вирни се горе