ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023 С ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ   ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023 С ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 23.03.2023 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе Ден на отворените врати. Преподаватели на Факултета посрещнаха в сградата на база Смолян ученици от ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан и от училища в гр. Смолян. Младите хора получиха подробна информация за специалностите, по които се обявява прием за академичната 2023/2024 година. Те са актуални, съобразени с нуждите на трудовия пазар. Зрелостниците се запознаха с възможностите за прием и важни срокове.

На учениците бяха демонстрирани процесите от проектирането на детайли с помощта на CAD/CAM програмни продукти до изработването на готово изделие с машина с цифрово програмно управление. Бяха демонстрирани експериментална уредба за изпитване на защитен прекъсвач за остатъчен ток и други стендове от лабораториите по Електрически апарати и машини; периферни модули за въвеждане и извеждане на информация в микропроцесорни системи от лабораторията по Микропроцесорна техника; аналогов кит за обучение по Аналогова схемотехника. Посетителите разгледаха новата лаборатория по фотоволтаични системи, Запознаха се със софтуерни продукти, които осигуряват предпечатни конфигурации на обекти или изделия за печат на 3D принтер, наблюдаваха начини и методи за 3D сканиране и оформление на крайния продукт. Интерес предизвика тестването на очила с виртуална и разширена реалност. Завършващите ученици наблюдаваха още задвижване на двигател с вътрешно горене и изследване на характеристиките му с осцилоскоп и др.

Подробна кандидатстудентска информация може да се намери на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет http://pu-ftf.eu/, на сайта https://uni-plovdiv.bg и в кандидатстуденския справочник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Вирни се горе