ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ получи като дарение от „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД оптичен измервателен проектор Miltytoyo PJ300. Дарението е в резултат от дългогодишно сътрудничество между Факултета в база Смолян и „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД.

Дарителят предостави съпътстващата документация за експлоатация на уреда, организира и достави за своя сметка дареното устройство до базата на Факултета в гр. Смолян. „Уредът е ценна придобивка за нас“, сподели доц. д-р Велко Рупецов, ръководител на катедра „Машиностроене и транспорт“. „Ще бъде използван за научно-изследователската и преподавателската дейност в базата. Уредът вече е монтиран и ще може да се използва в обучението на студентите още през летния семестър“, допълни той. Ръководството на Физико-технологичния факултет благодари на „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД за направеното дарение.

Вирни се горе