Фирмите и едноличните търговци обявяват доходите си до 30 юни

Фирмите и едноличните търговци обявяват доходите си до 30 юни

Над 5 000 дружества и ЕТ от Смолян и областта декларираха и платиха данъците си 10 дни преди крайния срок

Остават 10 дни на фирмите и едноличните търговци да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Над 5 000 дружества и физически лица от Смолян и областта, които извършват дейност като ЕТ, декларираха и внесоха данъците си преди изтичането на крайния срок – 30 юни. От тях над 2 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от приходната агенция. До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. От НАП Смолян напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент 3000 компании са обявили приходите си пред НАП 10 дни преди крайния срок.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Вирни се горе