ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ИЗИСКВАТ ДА БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН ДОМА ВЪВ ФАТОВО В СМОЛЯН

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ИЗИСКВАТ ДА БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН ДОМА ВЪВ ФАТОВО В СМОЛЯН

Възрастните хора трябва да имат достъп до здравни, социални, културни, административни обекти, магазини, а не да бъдат изолирани

На днешното заседание, общинските съветници приеха план за трансформиране на „Дом за стари хора“ в с. Фатово и преместването му в бившето общежитие на ДЮФА в кв. Райково. Съветниците дадоха зелена светлина, община Смолян да кандидатства с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции- BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Вносителят на докладните, кметът Николай Мелемов, поиска секретарят Момчил Николов да разясни защо се налага това преместване и каква е причината да се кандидатства за финансиране по проекта.

"В социалната сфера от две години има нов закон за социалните услуги. Това, което ни касае в случая е Наредбата за качество на социалните услуги, която е от юли м.г. Приложение №13 от тази наредба се отнася за домовете за стари хора, които вече няма да са домове, а резидентна услуга за възрастни хора. В една от точките пише, че възрастните хора трябва да имат достъп до здравни, социални, културни, административни обекти, магазини и др.“, обясни Николов. Той е разговарял и с представители на АСП и във Фатово няма как да се отговори на тези изисквания. „Тези хора не могат да водят достоен живот. За да отговорим на Наредбата за качество трябва да се реформира дома. Относно плана, който сме предоставили, той е направен въз основа на методика, изпратена ни от АСП. Тази методика е много подробна и изискваше от нас експерти да посетят дома във Фатово. Наши експерти го направиха. Те разговаряха с всеки един потребител поотделно, за да формират заключения, за да се изготви плана. Те разговаряха с всеки един човек от персонала, огледаха всяко едно кътче от съществуващия дом и на база на това, нашите експерти изготвиха анализ. Анализът завършва с този план, който стриктно следва Наредбата за социалните услуги. Този план е изпратен на АСП и е одобрен от тях. Те са компетентни в сферата на социалните услуги. Не случайно сме включени в плана за възстановяване“, разясни пред съветниците Николов. Сградата на бившето общежитие на ДЮФА е близо до комуникациите и хората могат да живеят достойно. Ангажимент на кмета е да изпраща екип два пъти в годината във всяка социална услуга. Този екип изпраща доклад до АСП. Ние трябва да отговорим на европейските стандарти, каза още Николов. Срокът да се трансформира Дома във Фатово е до 2025 г. , когато трябва да се реформират всички домове. Срокът за кандидатстване по плана е до 17 март т.г., а до юни месец ще се приемат проектните предложения, а от август трябва да започне строителство.

Минималният размер, който може да се получи за исканите ремонтни дейности и реконструкции на сградата на ДЮФА е 50 000 лв., а максималният не е определен, но следва да е съобразен с необходимостта от ремонт, оборудване и капацитет на сградния фонд на съответния дом за стари хора.

Мелемов допълни, че след преместването на хората в обновената сграда, Общинския съвет ще вземе решение какво ще стане с освободения сграден фонд на сегашния дом. "Възрастните хора не трябва да бъдат изолирани трябва да живеят в среда като останалите близо до здравни, културни и други институции. Мястото във Фатово е прекрасно, но европейските директиви са различни и имат други изисквания“, уточни кметът на Смолян.

Вирни се горе