Европейски избори: Живеещите в чужбина европейци да могат да гласуват онлайн

Европейски избори: Живеещите в чужбина европейци да могат да гласуват онлайн

В изборите за ЕП ще се участва с официално одобрени водещи кандидати за председател на Комисията. Това се казва в официално предложение на Парламента за промяна в изборното законодателство на ЕС. Тези кандидати ще трябва да участват в изборите за ЕП и да бъдат официално номинирани до 12 седмици преди вота. Всички граждани на ЕС, живеещи в чужбина, трябва да могат да гласуват онлайн или по пощата.

След дебата, проведен на 27 октомври, Парламентът одобри предложение за реформиране на Акта за избиране на представители в Европейския парламент от 1976 г. с 315 гласа „за“, 234 „против“ и 55 „въздържал се“. Действащите в момента национални правила са доста разнообразни, което според ЕП е в противоречие с понятието за европейско гражданство.

„Искаме да пригодим към новата реалност Акта за избиране на представители в Европейския парламент от 1976 г.“, каза съдокладчикът Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) по време на дебата на 27 октомври. „Изборите за Европейски парламент продължават да бъдат изцяло национални. Надяваме се, че ще увеличим интереса на гражданите да участват в този важен елемент на вземането на решения в Европа.“

„Младото поколение трябва да бъде поощрявано да участва в тези избори. Интернет поколението предпочита да гласува електронно, с едно натискане на бутона, вместо да ходи до общината или някое училище“, според съдокладчика Йо Лайнен (С&Д, Германия). „В някои страни списъците с кандидатите се затварят едва 17 дни преди изборите. Не разбирам как е възможно да се провежда кампания по този начин.“

Парламентът гласува за краен срок за установяване на списъците с кандидати от 12 седмици преди изборите.

За големите страни членки на ЕС Парламентът предлага прилагането на задължителни прагове от 3 до 5%. В сравнение с настоящата система това би означавало, че Испания и Германия ще трябва да въведат прагове.

Правото на глас в чужбина

Всички граждани на ЕС, живеещи в чужбина, трябва да могат да гласуват в европейските избори. Според парламента това може да се постигне чрез предоставянето на системи за електронно, онлайн или пощенско гласуване. На последните европейски избори през 2014 г. четири страни членки не предложиха никаква възможност за гласуване на своите граждани, живеещи в чужбина (Чехия, Ирландия, Малта, Словакия). Останалите можеха да гласуват по пощата, в посолство, чрез упълномощено лице или по електронен път.

По-добра видимост за европейските политически партии

Бюлетините, използвани в европейските избори, трябва да предоставят еднаква видимост както на имената и емблемите на националните партии, така и на тези на европейските политически партии, на които те са членове. Европейската принадлежност на всяка национална партия трябва също така да е ясно обозначена във всичките и предизборни материали.

Евродепутатите също така предложиха създаването на трансграничен европейски избирателен район, в който списъците с кандидати се оглавяват от кандидата на съответното политическо семейство за председател на Европейската комисия. Съдокладчиците ще проведат пресконференция в 10.00 ч. българско време в четвъртък, 12 ноември. Събитието ще бъде предавано на живо по интернет.

Правна уредба

Член 223.1 от Договора за функциониране на ЕС дава на Европейския парламент правото на инициатива за реформиране на европейското избирателно право, както и на изготвяне на предложения с тази цел. Тези предложения трябва да бъдат одобрени, първо, от Съвета с единодушие и, второ, от страните членки, в съответствие със съответните им конституционни разпоредби.

Вирни се горе