ЕВН реализира приходи от 628 377 000 лева от продажби на електрическа енергия за три месеца

ЕВН реализира приходи от 628 377 000 лева от продажби на електрическа енергия за три месеца

ЕВН България Електроснабдяване АД приключи с първия си тримесечен финансов отчет, откакто дружеството стана публична компания след листването му на Българската фондова борса през декември 2011 г.

Според финансовия отчет, отнасящ се за последното тримесечие на 2011 г., ЕВН България Електроснабдяване АД е реализирало към 31.12. 2011 г. приходи от 628 377 000 лева от продажби на електрическа енергия. В резултат дружеството приключва 2011 г. с натрупана нетна печалба от 12 176 222 лева, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

След стартиралата през декември 2011 г. борсова търговия с акции на миноритарния дял, притежаван от българското правителство, мажоритарният собственик на ЕВН България Електроснабдяване АД, EVN AG, притежава към 31.12.2011 г. общ дял от 99.92% от капитала на дружеството.

Оповестяването на посочената информация следва задълженията на дружеството с оглед на статута му на публична компания и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, посочиха оттам.

Вирни се горе