ЕVN продължава дуалното обучение в общо 10 училища през учебната 2020/21

 ЕVN продължава дуалното обучение в общо 10 училища през учебната 2020/21

  Общо 217 ученика, участващи в дуално обучение, имат възможност за професионално развитие в сферата на електротехниката и енергетиката   За 5-та поредна учебна година EVN България стартира инициатива за дуално обучение в паралелки в училища в Югоизточна България. Целта е в рамките на сътрудничеството между ЕVN и училищата да бъдат подготвени кадри за професионалното им развитие в сферата на електротехниката и енергетиката.   Досега компанията успя да изгради партньорства с гимназии в Бургас, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Смолян и Асеновград, а от 2020/21 учебна година компанията стартира  партньорства с още 3 училища – в Хасково, Димитровград и Сливен. По този начин EVN България си партнира с общо 10 професионални гимназии в различни градове:  

Смолян, ПГ по техника и технологии “Христо Ботев” –17 бр. ученици

Кърджали, ПГ по електротехника и електроника "Капитан Петко Войвода"  – 42 бр. ученици

Стара Загора, ПГ по електротехника "Г.С.Раковски" – 16 бр. ученици

Бургас, ПГ по механоелектротехника и електроника – 40 бр. ученици

Ямбол, ПТГ  “Иван Райнов” – 31 бр. ученици

Пловдив, ПГ по електротехника и електроника – 32 бр. ученици

Асеновград, професионална гимназия „Цар Иван Асен II” – 12 бр. ученици

Хасково, ПГ по механоелектротехника "Стойчо и Кица Мирчеви"  – 14 бр. ученици

Димитровград,  ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” – 6 бр. ученици

Сливен, ПГ по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри”  – 7 бр. ученици   По този начин общо 217 деца имат възможност да използват добрите практики на дуалното обучение – едновременно обучение и работа в реална работна среда. От тях 98 ученици стартират дуално обучение за първа година.   Формата на обучение включва общообразователни часове в училищата от 8-ми до 10-ти клас и практика в реална работна среда  в 11-ти и 12-ти клас. Учениците от 8-ми до 10-ти клас имат възможност да получават стипендии за успех от ЕVN България. В 11-ти клас учениците имат 3 учебни дни и 2 дни на практика, а в 12-ти клас са 2 учебни дни и 3 дни на практика в дружеството. За проведената практика в 11-ти и 12-ти клас учениците ще получават заплащане.  Част от учениците, преминали дуална форма на обучение, вече бяха назначени за постоянно в EVN България.   Инициативата на дружеството стъпва на изграден през годините опит от съвместна работа с професионалните гимназии. Развитието на това партньорство до прилагане на дуалното обучение е поредна стъпка в подкрепа на образованието и подкрепа за учениците, учителите и училищата за още по-добрата техническа подготовка на децата. Целта е изграждане на професионални умения в реална бизнес среда у учениците. Тези умения ще дадат възможност за професионално развитие на младежите в сферата на електротехниката и енергетиката.

Вирни се горе