EVN предлага промяна на цените на тока за битови и бизнес абонати

EVN предлага промяна на цените на тока за битови и бизнес абонати

Съгласно процедурата, EVN България оповести своите предложения за промяна на цените на електроенергия за битовите и бизнес клиенти на дружеството, присъединени на ниво ниско напрежение в Югоизточна България за следващия ценови период юли 2014 г. – юни 2015 г.

Предвид необходимите средства за електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период, средната цена на електроенергията за битовите и бизнес клиенти на EVN България е необходимо да се промени средно със 7,9% спрямо сега действащите цени, съобщиха от пресцентъра на енергийното дружество.

В случай, че ДКЕВР приеме предложението на EVN България цените за битови клиенти в Югоизточна България биха се променили средно с 9%, което би довело до:

• промяна на дневната тарифа със 7,86% от сегашните 0,15327 лв./квтч. (без ДДС) на 0,16532 лв./квтч. (без ДДС)

• промяна на нощната тарифа с 14,79% от сегашните 0,08676 лв./квтч (без ДДС) на 0,09959 лв./квтч. (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 210 квтч. дневна енергия и 70 квтч. нощна енергия, предложението на EVN България ще промени стойността на месечната фактура на това домакинство с 3,43 лв. т.е. от 38,26 лв. на 41,69 лв. (без ДДС).

Според предложението на EVN България цената за бизнес клиентите на крайния снабдител, които след 1 август 2013 г. са вече само клиенти на ниво ниско напрежение, би се променила средно с 6,5%.

Предложението на EVN България отразява действително необходимите разходи за качественото функциониране на електроразпределителната система в Югоизточна България през следващия ценови период. То цели да преодолее несъответствията, причинени от последните ценови решения на ДКЕВР, които се случиха почти изцяло за сметка на електроразпределителните дружества и крайните снабдители. Пример за това е непрозрачното намаляване на признатите технологични разходи на EVN България от 10% на 8% при реално постигнато ниво от компанията 10.8%. За сравнение средното ниво на признат технологичен разход на електроразпределителните компании в Югоизточна Европа е 13.99%. За да намали технологичния си разход на 10.8% от разчетеното през 2005 г. ниво 20.5%, EVN България инвестира над 1,1 млрд. лв. в мрежата в Югоизточна България, които бяха осигурени от реинвестиране на постигнатата печалба през тези години и привлечен капитал чрез банкови заеми.

Друг пример за несъответствията в последното ценово решение е, че ДКЕВР задължава компанията да купува от държавната НЕК енергията по цена от 107.34 лв. (без ДДС) за мегаватчас, а е задължена да я продава на своите клиенти през нощта по цена от 86.76лв (без ДДС) за мегаватчас. Това не само не увеличи потреблението по нощна тарифа, каквато бе аргументацията на ДКЕВР, но създаде сериозен финансов дисбаланс за дружествата и увеличаване на кръстосаното субсидиране на битовите клиенти за сметка на бизнес клиентите.

В предложението са включени и предстоящите разходи за балансиране, които към момента не са включени в цената на енергията, която дружеството купува от обществения доставчик НЕК. Към момента ДКЕВР предвижда тези разходи да се поемат от крайните снабдители, въпреки че в последното ценово решение на Комисията се посочва, че балансиращият механизъм ще започне да функционира скоро, тъй като компаниите вече са лицензирани.

Вирни се горе