EVN Bulgaria включва КЕЦ Смолян към новата телефонна централа на дружеството

EVN Bulgaria включва КЕЦ Смолян към новата телефонна централа на дружеството

Клиентите получават възможност за по-лесен достъп до двата КЕЦ От началото на октомври 2008 г. EVN Bulgaria работи с нова телефонна централа, която предоставя на клиентите на дружеството достъп до всеки сътрудник чрез автоматично входящо избиране на неговия кратък телефонен номер. ЕВН България Електроразпределение стартира процес по интегриране на своите Клиентски Енергоцентрове (КЕЦ) към новата централа. Така клиентите ще имат по-лесен достъп до всички 39 КЕЦ на територията на дружеството в Югоизточна България. Включването на КЕЦ към новата телефонна централа ще протича на етапи в периода от декември 2008 г. до края на 2009 г. Всеки КЕЦ ще получи един вътрешен номер, който клиентите ще могат да набират, след като се свържат с универсалния телефонен номер 0700 14 500. Този универсален телефонен номер клиентите могат да използват и за свързване със сътрудник на дружеството. Следващите два КЕЦ, които се включват към новата телефонна централа, са КЕЦ Смолян и КЕЦ Елхово. Благодарение на новата телефонна централа клиентите ще могат, след свързване с номер 0700 14 500, да набират КЕЦ Смолян с един вътрешен номер 20517 от 19.06.2009 г., а КЕЦ Елхово – с един вътрешен номер 20547 от 26.06.2009 г. За абонатите на БТК обаждането на универсален телефонен номер 0700 14 500 е на цената на един градски разговор. Всички останали абонати на стационарни и мобилни оператори заплащат цялата стойност на телефонния разговор според тарифния си план. Посоченият номер се използва са свързване със сътрудник. За предоставяне на обща информация и за аварии EVN Bulgaria е денонощно на разположение за своите клиенти на другите два свои универсални телефонни номера: EVN Bulgaria Телефонен център 24 часа в денонощието • за аварии 0700 1 0007 • за информация и справки 0700 1 7777

Вирни се горе