EVN Bulgaria: Еднократна промяна в графика за отчитане на електроенергията за част от клиентите в КЕЦ Златоград

 EVN Bulgaria: Еднократна промяна в графика за отчитане на електроенергията за част от клиентите в КЕЦ Златоград

Възможни са по-кратки или по-дълги периоди на отчитане за месец септември 2010 г.,съобщиха от дружеството. От месец септември 2010 г., във връзка с оптимизиране и подобряване на отчитането на консумираната електроенергия за някои битови електромери на територията на КЕЦ Златоград се въвежда нов ролиращ (целомесечен) график за отчитане на част от електромерите,монтирани в гр. Неделино, с. Мъглене, с. Средец, с. Изгрев, с. Крайна, м. Кючукови колиби, м.Диманови колиби, с.Расник. Поради тази причина е възможно фактурираните периоди на някои от потребителите да са за по-къс период от време (според Общите условия, отчетният период е около 30 дни) и респективно фактурираните периоди на някой от клиентите може да бъдат за по-голям период от време. Това разминаване се обуславя от промяната на ролиращия график, като по-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само през първия отчетен месец от оптимизацията на графиците, а именно от 1-ви септември до 30-ти септември. При последващите месечни отчитания ще се спазва стриктно условието отчетният период да е около 30 дни, като се запазва ролиращият му характер. Новите срокове за плащане ще са в сила за септемврийската фактура, която ще се плаща през октомври, а именно от 1-о до 15-то число или от 11-то до 25-то число. За допълнителна информация клиентите могат да се обръщат към КЕЦ Златоград или на денощния ни телефон: 0700 1 7777.

Вирни се горе