ЕVN България пусна на каса фактурите за месец ноември за първата група клиенти

ЕVN България пусна на каса фактурите за месец ноември за първата група клиенти

За част от клиентите е възможно да има разлики в периода на отчитане само за тази фактура

С цел по-добро и качествено клиентско обслужване ЕVN България успя да изготви и зареди на каса по-бързо ноемврийските фактури за I група от клиентите. Така от 25-и ноември те вече могат да се заплащат. По този начин клиентите имат възможност да заплащат сметките си за консумирана електроенергия по-рано от официално посочената във фактурата дата, която е 1-и декември, т.е. получават по-дълъг период за плащане.

ЕVN България предоставя възможност на клиентите си и за проверка на стойността на фактурата на денонощен телефонен номер 0700 10 207 (необходимо е да се въведе ИТН – номер на измервателна точка).

Както EVN България уведоми, за някои клиенти ще настъпят еднократни промени в графика за отчитане на консумираната електроенергия. Възможно е само за ноември 2011 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). Респективно отчетният период за друга част от клиентите може да обхваща по-дълъг период от време. По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за срока от 1-и ноември до 30-и ноември 2011 г. За следващите фактури отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия), като се запазва ролиращият му характер, т.е. отчитане по време на целия месец. 

Еднократната промяна следва процесa по модернизация на отчитане на електроенергията и обхваща част от клиентите, обслужвани в следните Клиентски центрове на дружеството в: област Пазарджик – КЕЦ Пещера, КЕЦ Белово; област Пловдив – КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Калояново, КЕЦ Раковски; област Смолян ­– КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Златоград; област Хасково – КЕЦ Хасково, КЕЦ Харманли; област Кърджали – КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград; област Стара Загора – КЕЦ Раднево, КЕЦ Загоре, КЕЦ Казанлък; област Бургас – КЕЦ Поморие.

Във връзка с тази еднократна промяна за част от клиентите е възможно да настъпи актуализация и на сроковете за плащане. Напомняме, че утвърдените от дружеството официални срокове за заплащане на консумирана енергия са: I група – от 1-во до 15-то число на месеца II група – от 11-то до 25-то число на месеца.

Промяната в срока за плащане при клиентите, преминаващи от I група към II група или обратно, ще влезе в сила за ноемврийската фактура. Тази промяна ще остане в сила и за последващите месечни фактури.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България осигури информационни бележки в отделните входове в жилищните сгради в големите градове, както и на касите за плащане в клоновете на Български пощи ЕАД в малките населени места. Допълнително информация бе разпространена и по кметствата. Всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 17777, както и на място в обслужващия Клиентски център (КЕЦ).

Промяната на графиците на отчитане стартира още през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата. За последните три години EVN България приключи успешно процеса за голям брой клиенти, обслужвани от 15 Клиентски центъра на дружеството в Югоизточна България. Проектът за модернизиране на отчитането на електроенергия има за цел подобряване на администрирането му и прилагането на дейностите по отчитане на консумацията и нейното фактуриране.

ЕVN България Телефонен Център 24 часа в денонощието 0700 1 0007 – телефон при аварии 0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки 0700 10207 – телефон за автоматична проверка на сметка еmail: info@evn.bg www.evn.bg

Вирни се горе