EVN България предоставя на своите битови клиенти възможност за самоотчет на електромерите към 1 юли 2024 г

EVN България предоставя на своите битови клиенти възможност за самоотчет на електромерите към 1 юли 2024 г

**

EVN България предоставя на своите битови клиенти възможност за самоотчет на електромерите към 1 юли 2024 г. при нови цени на електроенергията от тази дата**

Както при всяка смяна на цени досега, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2024 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2024 г.

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 юли 2024 г. EVN България предоставя на своите битови клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството.

Самоотчитането се извършва по желание на клиентите, без да отменя регулярния месечен отчет от страна на дружеството.

Извършването на самоотчет не е необходимо при клиентите, които се отчитат с електромери с дистанционен отчет. Тoва са близо 1,2 млн. клиенти, които ще бъдат отчетени автоматично от дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли 2024 г. и да ги въведат:

  • в сайта на Електроразпределение Юг на https://www.elyug.bg/Customers/Services/Other_services/Samootchet.aspx

  • по имейл на info@elyug.bg

  • в декларация, която се попълва в EVN Офис.

Приемане на данните и декларациите ще се извършва в периода 1 юли (понеделник) – 4 юли 2024 г. (четвъртък) включително.

При попълването се посочват номер на измервателна точка и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. Желателно е клиентите да оставят и актуален телефон в случай на грешно подадени показания. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2024 г. включително по старите цени, а от 1 юли 2024 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР.

За всички битови клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли 2024 г. ще важи следният принцип, който се прилага традиционно при смяна на цени:

• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2024 г. до 30 юни 2024 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период

• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2024 г. до датата на отчитане през юли 2024 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2024 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2024 г

Вирни се горе