Ето имената на новите общински съветници в ОбС-Смолян

 Ето имената на новите общински съветници в ОбС-Смолян

Общински съветници, които ще работят в местния парламент в Смолян и ще положат клетва в понеделник.

Ангел Безергянов-ГЕРБ

Божидар Шуманов-ГЕРБ

Боян Симеонов-ПП ДБ

Валентин Кюлхански-МК Новото време-КРОС

Велко Хаджиев-ДПС

Вижданка Младенова-ДПС

Георги Пепеланов-МК Движение Нашият град

Димитър Кацаров-МК Новото време-КРОС

Екатерина Гаджева-ГЕРБ

Елена Даскалова – Радева--МК Движение Нашият град

Емил Келешев-ПП ДБ

Златина Узунова-МК Движение Нашият град

Ивайло Халваджиев-ГЕРБ

Ивайло Турналиев-ПП ДБ

Иван Френкев-БСП

Иван Гавазов-БСП

Илия Томов-МК Новото време-КРОС

Коста Начев-МК Новото време-КРОС

Милен Журналов-ДПС

Минчо Симов-ДПС

Михаил Тодоров-ПП ДБ

Петър Мирчев-ГЕРБ

Радой Краев-МК Движение Нашият град

Росица Станевска-МК Новото време-КРОС

Софка Иванова-ГЕРБ

Стефан Сабрутев-МК Движение Нашият град

Стоян Марев-ПП ДБ

Стоян Иванов-ГЕРБ

Тодор Митов-ГЕРБ

Вирни се горе