ЕС ще предостави допълнителна финансова подкрепа за борба с икономическото въздействие на Covid-19

 ЕС ще предостави допълнителна финансова подкрепа за борба с икономическото въздействие на Covid-19

Икономическото въздействие на Covid-19: 100 милиарда евро за поддържане на хората в работни места.

ЕС ще предостави допълнителна финансова подкрепа на държавите-членки за защита на работните места и работниците, засегнати от коронавирусната пандемия. Много предприятия изпитват икономически затруднения в резултат на кризата породена от Covid-19 затова трябваше временно да преустановят или значително да намалят дейностите и работното си време на персонала. За да подкрепи работодателите и да защити работниците Европейската комисия предлага нов временен инструмент, наречен Sure (Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации), които да допълнят националните усилия за защита на заетостта.

Предложението е част от набор от мерки на ЕС за подпомагане на държавите-членки за справяне с пандемията на коронавирус.

Защита на работните места по време на кризата По време на кризата ЕС би предоставил финансова помощ по програмата Sure под формата на заеми, отпускани при изгодни условия на страните от ЕС, които искат подкрепа. Помощта би финансирала национални схеми за работа за кратко време, обезщетения за безработица и подобни мерки за защита на работните места. До 100 милиарда евро ще бъдат достъпни за всички 27 държави-членки.

Въпреки че Sure е временен инструмент, създаден специално за справяне с последиците от пандемията на коронавирус, Европейската комисия също работи по ново предложение за Европейска схема за презастраховане при безработица за подпомагане на заетостта и защита на работниците, които губят работата си поради икономически сътресения.

https://pss.bg/

Вирни се горе