ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ В СТРАНАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ В СТРАНАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Днес в Община Смолян се проведе заседание на постоянната Епизоотична комисия, назначена със заповед на кмета Николай Мелемов. Необходимостта от провеждане на заседанието е във връзка със зачестилите случаи на констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете в нерегистрирани лични стопанства в страната и е по разпореждане на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

В заседанието участваха зам.-кметът инж.Мариана Цекова, секретарят Момчил Николов и представителят от ОД на БАБХ д-р Валентина Мелемова. На него се разгледаха заложените мерки в плана за действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди, утвърдени със заповед на БАБХ като се набелязаха конкретни действия за изпълнение на същата.

По темата се състоя и среща с кметовете и кметските наместници от Смолянска община. Д-р Мелемова ги запозна с изискванията за биосигурност в свиневъдните стопанства – лични стопанства. Предстоят проверки за спазването на нормативните изисквания.

Вирни се горе